Föreningen

Vad är PGC?

Pargas Gaming Community rf (PGC) är en ideell ungdomsförening som arrangerar e-sport- och LAN-evenemang samt andra former av IT- och datorspelsrelaterade fritidsaktiviteter. Föreningen är baserad i Pargas stad, men mycket av verksamheten sker idag även på andra orter eller online. Föreningens språk är svenska.

Föreningen är grundad 2014 och den har idag cirka 120 personmedlemmar. PGC har inga anställda och alla uppgifter i föreningen utförs på frivillig basis, utan betalning. Medlemskap krävs inte för att delta i föreningens verksamhet.

PGC är medlem i den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen genom Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf och i den finska e-sportrörelsen genom Finska e-sportförbundet SEUL ry.

Kontaktuppgifter

E-post

PGC:s styrelse nås per e-post på adressen pargas@pargas.net. Styrelsemedlemmar och funktionärer har också personliga adresser, fornamn.efternamn@pargas.net.

Social media

Följ gärna våra profiler på Facebook, på Instagram och på Twitter för att se vad vi har på gång.

Chatt

Joina PGC:s Discord för att diskutera med både styrelsen och andra föreningsmedlemmar.

Telefon

Styrelsens ordförande Tony Karlsson nås per telefon (eller SMS) på nummer 050 375 3576.

Under LAN-evenemang används en cirkulerande dejourstelefon som arrangörerna svarar i dygnet runt, på nummer 040 455 0987.

Postadress

Fysisk post till föreningen kan skickas till ordförande på följande adress:

Pargas Gaming Community rf
c/o Tony Karlsson
Prästgårdsvägen 1 bst. 16
21600 PARGAS

Fakturering

Fakturor riktade till föreningen skickas helst per e-post till adressen ekonomi@pgc.fi. Vid behov kan pappersfakturor skickas till föreningens officiella postadress (se ovan).

Bankförbindelse

Medlemsavgifter och andra inbetalningar till PGC kan göras till föreningens bankkonto, IBAN: FI34 6601 0010 1464 21. Kontot finns i Ålandsbanken Abp (BIC: AABAFI22).

Styrelsen 2021

PGC:s höstmöte utser föreningens styrelsemedlemmar. Ordförande väljs för ett år i taget och övriga styrelsemedlemmar för två år i taget.

Tony Karlsson
The_Sorce
Ordförande
tony.karlsson@pargas.net
John Kronberg
MoKePoNi^
Vice ordförande
john.kronberg@pargas.net
Wilhelm Törnroos
Vilkku
Sekreterare
wilhelm.törnroos@pargas.net
Joel Nyman
bbks
Kassör
joel.nyman@pargas.net
Jesper Gustafsson
Elvis
Styrelsemedlem
jesper.gustafsson@pargas.net
Johan Kronberg
Issup
Styrelsemedlem
johan.kronberg@pargas.net
Jan Lehtinen
j4NZKUE
Styrelsemedlem
jan.lehtinen@pargas.net
Andreas Lindroos
bege
Styrelsemedlem
andreas.lindroos@pargas.net
Conny Sjöblom
BiohZn
Styrelsemedlem
conny.sjoblom@pargas.net
Andreas Valli
konffen
Styrelsemedlem
andreas.valli@pargas.net

Funktionärer 2021

Funktionärer är aktiva föreningsmedlemmar som hjälper styrelsen att genomföra verksamheten. Styrelsen utser funktionärer för ett år i taget.

Janne Bergman
Nightstalker
Funktionär
janne.bergman@pargas.net
Rasmus Karlsson
razemuze
Funktionär
rasmus.karlsson@pargas.net
Matias Myréen
Aldhissla
Funktionär
matias.myreen@pargas.net
Fredrik Robertsén
deddan
Funktionär
fredrik.robertsen@pargas.net