Föreningen

Vad är PGC?

Pargas Gaming Community rf (PGC) är en ideell ungdomsförening som arrangerar e-sport- och LAN-evenemang samt andra former av IT- och datorspelsrelaterade fritidsaktiviteter. Föreningen är baserad i Pargas stad, men mycket av verksamheten sker idag även på andra orter eller online. Föreningens språk är svenska.

Föreningen är grundad 2014 och den hade i början av år 2019 totalt 120 personmedlemmar. PGC har inga anställda och alla uppgifter i föreningen utförs på frivillig basis, utan betalning. Medlemskap krävs inte för att delta i föreningens verksamhet.

PGC är medlem i den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen genom Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf och i den finska e-sportrörelsen genom Finska e-sportförbundet SEUL ry.

Kontaktuppgifter

E-post

PGC:s styrelse nås per e-post på adressen pargas@pargas.net. Styrelsemedlemmar och funktionärer har också personliga adresser, fornamn.efternamn@pargas.net.

Social media

Följ gärna våra profiler på Facebook, på Instagram och på Twitter för att se vad vi har på gång.

Chatt

Joina PGC:s Discord för att diskutera med både styrelsen och andra föreningsmedlemmar.

Telefon

Styrelsens ordförande Tony Karlsson nås per telefon (eller SMS) på nummer 050 375 3576.

Under LAN-evenemang används en cirkulerande dejourstelefon som arrangörerna svarar i dygnet runt, på nummer 040 455 0987.

Postadress

Fysisk post till föreningen kan skickas till ordförande på följande adress:

Pargas Gaming Community rf
c/o Tony Karlsson
Prästgårdsvägen 1 bst. 16
21600 PARGAS

Bankförbindelse

Medlemsavgifter och andra inbetalningar till PGC kan göras till föreningens bankkonto, IBAN: FI34 6601 0010 1464 21. Kontot finns i Ålandsbanken Abp (BIC: AABAFI22).

Styrelsen 2019

PGC:s höstmöte utser föreningens styrelsemedlemmar. Ordförande väljs för ett år i taget och övriga styrelsemedlemmar för två år i taget.

Tony Karlsson
The_Sorce
Ordförande
tony.karlsson@pargas.net
John Kronberg
MoKePoNi^
Vice ordförande
john.kronberg@pargas.net
Wilhelm Törnroos
Vilkku
Sekreterare
wilhelm.törnroos@pargas.net
Joel Nyman
bbks
Kassör
joel.nyman@pargas.net
Jesper Gustafsson
Elvis
Styrelsemedlem
jesper.gustafsson@pargas.net
Johanna Heino
juxxudragon
Styrelsemedlem
johanna.heino@pargas.net
Johan Kronberg
Issup
Styrelsemedlem
johan.kronberg@pargas.net
Jan Lehtinen
j4NZKUE
Styrelsemedlem
jan.lehtinen@pargas.net
Andreas Lindroos
bege
Styrelsemedlem
andreas.lindroos@pargas.net
Matias Myréen
Aldhissla
Styrelsemedlem
matias.myreen@pargas.net
Fredrik Robertsén
deddan
Styrelsemedlem
fredrik.robertsen@pargas.net
Conny Sjöblom
BiohZn
Styrelsemedlem
conny.sjoblom@pargas.net
Andreas Valli
konffen
Styrelsemedlem
andreas.valli@pargas.net

Funktionärer 2019

Funktionärer är aktiva föreningsmedlemmar som hjälper styrelsen att genomföra verksamheten. Styrelsen utser funktionärer för ett år i taget.

Rasmus Karlsson
razemuze
Funktionär
rasmus.karlsson@pargas.net