Höstmöte 2022

Pargas Gaming Community rf:s medlemmar kallas till föreningens höstmöte online tisdagen den 15.11.2022 kl. 18:00.

PGC har ett drygt år rätt långt legat i dvala, och varken höstmöte 2021 eller vårmöte 2022 har hållits, trots ett par försök. Nu hoppas vi komma igång igen och håller därför ett höstmöte för att planera en nystart av verksamheten för år 2023.

På mötet behandlas höstmötesärenden enligt föreningens stadgar 12 §. Därtill hålls kompletterande val av 2-6 ordinarie styrelsemedlemmar för återstoden av perioden 2022-2023. (Detta val skulle ha gjorts på höstmötet 2021, som inte blivit av.)

Mötet hålls i sin helhet online via Google Meet. Deltagande förutsätter förhandsanmälan senast den 13.11.2022.

Eventuella ärenden som föreningens medlemmar vill att behandlas på mötet (s.k. motioner) kan skickas till föreningens styrelse per e-post (pargas@pargas.net) senast den 8.11.2022.

Välkomna med!

Styrelsen
Pargas Gaming Community rf