Vår- och höstmöte 2020

Pargas Gaming Community rf:s medlemmar kallas till föreningens kombinerade vår- och höstmöte 2020 den 19.11.2020 kl. 19:00.

På mötet behandlas vår- och höstmötesärenden enligt föreningens stadgar 12 §.

På grund av det aktuella coronaläget hålls föreningsmötet i sin helhet online via Google Meet. Deltagande i mötet förutsätter förhandsanmälan senast den 17.11.2020.

Eventuella ärenden som föreningens medlemmar vill att behandlas på mötet (s.k. motioner) kan skickas till föreningens styrelse per e-post (pargas@pargas.net) senast den 12.11.2020.

Välkomna med!

Styrelsen
Pargas Gaming Community rf