Vårmöte 2021

Pargas Gaming Community rf:s medlemmar kallas till föreningens vårmöte 2021 den 30.3.2021 kl. 19:00.

På mötet behandlas vårmötesärenden enligt föreningens stadgar 12 §.

På grund av det aktuella coronaläget hålls föreningsmötet i sin helhet online via Google Meet. Deltagande i mötet förutsätter förhandsanmälan senast den 29.3.2021.

Eventuella ärenden som föreningens medlemmar vill att behandlas på mötet (s.k. motioner) kan skickas till föreningens styrelse per e-post (pargas@pargas.net) senast den 23.3.2021.

Välkomna med!

Styrelsen
Pargas Gaming Community rf