Föreningsmöte (nytt försök)

Pargas Gaming Community rf:s medlemmar kallas till föreningsmöte online torsdagen den 30.6.2022 kl. 19:00.

PGC har under coronapandemin fallit i dvala, och vi har tyvärr försummat att hålla föreningsmöten (höstmöte 2021 och vårmöte 2022) inom utsatt tid. Vi tar nya tag, och kommer därför nu samman till ett föreningsmöte för att behandla både höstmötes- och vårmötesärenden enligt föreningens stadgar 12 §.

Mötet hålls i sin helhet online via Google Meet. Deltagande förutsätter förhandsanmälan senast den 27.6.2022.

Föreningsmötet planerades redan tidigare, men det blev inte av så nu försöker vi pånytt med förhoppningsvis bätte framgång.

Eventuella ärenden som föreningens medlemmar vill att behandlas på mötet (s.k. motioner) kan skickas till föreningens styrelse per e-post (pargas@pargas.net) senast den 23.6.2022.

Välkomna med!

Styrelsen
Pargas Gaming Community rf