Pargas Gaming Community rf (PGC) är en ideell ungdomsförening som arrangerar e-sport- och LAN-evenemang samt andra former av IT- och datorspelsrelaterade fritidsaktiviteter. Föreningen är baserad i Pargas stad, men mycket av verksamheten sker idag även på andra orter eller online. Föreningens språk är svenska.

Föreningen är grundad 2014 och den har idag cirka 120 personmedlemmar. PGC har inga anställda och alla uppgifter i föreningen utförs på frivillig basis, utan betalning. Medlemskap krävs inte för att delta i föreningens verksamhet.

PGC är medlem i den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen genom Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf och i den finska e-sportrörelsen genom Finska e-sportförbundet SEUL ry.